دوربین داهوا   نرده استیل   خرید بکلینک   mega888   بهترین مارک گریس نسوز   خرید اکانت اسپاتیفای   خرید سرور مجازی   تدریس خصوصی آیلتس   خرید صندلی پزشکی   دوربین مداربسته   شیشه بالکن   رام گوشی   سیگنال فارکس   لایسنس رایگان نود 32   یوزر پسورد نود 32   سئو سایت   لایسنس نود32   آپدیت نود 32   بک لینک   
 بررسي رابطه شادكامي و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده پرديس نمين بررسي رابطه شادكامي و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده پرديس نمين

دانلود بهترينها

دانلود پايان نامه بررسي رابطه شادكامي و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده پرديس نمين

بررسي رابطه شادكامي و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده پرديس نمين

بررسي رابطه شادكامي و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده پرديس نمين

فرمت فايل : docx

حجم : 243

صفحات : 105

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

پايان نامه  كارشناسي در رشته راهنمايي و مشاوره

بررسي رابطه شادكامي و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشكده پرديس نمين

چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان شادكامي و عملكرد تحصيلي در ميان دانشجويان دانشكده ادبيات پرديس نمين بود.

جامعه آماري پژوهش حاضر كل دانشجويان دانشكده پرديس نمين در نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 بود.

نمونه پژوهش بالغ بر 100 نفر از دانشجويان بود كه به شيوه تصادفي انتخاب شدند.

در اين پژوهش از معدل دانشجويان به عنوان شاخص عملكرد تحصيلي و از پرسشنامه شادكامي آكسفورد براي تعيين ميزان شادكامي استفاده شد كه روايي و پايايي قابل توجهي دارد.

اين پژوهش به شيوه همبستگي انجام گرفت و براي آزمون فرضيه هاي آن از ضريب همبستگي پيرسون،آزمون چند متغيري و آزمون t مستقل استفاده شد.

تحليل اطلاعات نشان داد كه بين شادكامي و عملكرد تحصيلي رابطه معنا دار وجود ندارد.

 

مقدمه

يكي از رشته هاي بديع روان شناسي كه در اواخر سده بيستم ميلادي پا به عرصه وجود نهاده و افق تازه اي را پيش روي روان شناسان و پژوهشگران گشوده است، روان شناسي مثبت ناميده مي شود.

در اين نوع روان شناسي به جاي تاكيد بر شناسايي و مطالعه كمبودهاي رواني و كاستي هاي رفتاري و ترميم يا درمان آنها به شناخت و ارتقاي وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و تكيه مي شود.

اين رشته جديد طيف وسيعي از مفاهيم روان شناختي از جمله مفهوم شادكامي را در بر مي گيرد.

گرچه اين مفهوم براي جوامع و اقوام مختلف تازگي ندارد و از ديرباز مورد نظر فيلسوفان و انديشمندان بوده است، ليكن مطالعه علمي آن در سالهاي اخير،آن هم توسط روان شناسان آغاز شده است.

شادكامي، ناشي از قضاوت و داوري انسان درباره چگونگي گذران زندگي است.

اين نوع داوري از بيرون به فرد تحميل نمي شود بلكه حالتي است دروني كه از هيجان هاي مثبت تاثير مي پذيرد ( مايرز و دينر 1995؛ به نقل از حقيقي و همكاران ، 1385، ص175-164).

 

فهرست:

فصل اول:كليات تحقيق

مقدمه..................................................................................................................................... 10

بيان مسئله............................................................................................................................... 14

اهميت و ضرورت تحقيق........................................................................................................ 15

اهداف تحقيق..........................................................................................................................17

فرضيه هاي تحقيق.................................................................................................................. 17

تعاريف نظري و عملياتي متغير ها ........................................................................................... 18

فصل دوم:پيشينه تحقيق

مقدمه فصل دوم..................................................................................................................... 21

تاريخچه شادكامي.................................................................................................................. 21

تئوري هاي شادكامي.............................................................................................................. 23

ديدگاه هاي مربوط به شادكامي.............................................................................................. 31

ديدگاه تكاملي درباره موانع شادكامي..................................................................................... 33

عوامل موثر بر شادكامي.......................................................................................................... 40

همبسته هاي شادكامي............................................................................................................. 44

انواع شادكامي........................................................................................................................ 48

ويژگي ها و صفات شخصيتي و شادكامي................................................................................ 49

سلامت رواني و شادكامي....................................................................................................... 52

ارزش ها و شادكامي............................................................................................................... 53

فرهنگ و شادكامي................................................................................................................ 54

شادكامي و هوش هيجاني....................................................................................................... 54

شادكامي و اهداف................................................................................................................. 55

شادكامي و نياز ها................................................................................................................... 56

تاثير ها و فوايد شادكامي........................................................................................................ 57

پيشرفت تحصيلي.................................................................................................................... 60

اهمال كاري تحصيلي(افت تحصيلي)...................................................................................... 63

تفاوت هاي سني و جنسي در افت تحصيلي............................................................................. 64

عوامل مهم تاثير گذار بر عملكرد تحصيلي.............................................................................. 65

تحقيقات انجام شده در زمينه شادكامي و عملكرد تحصيلي...................................................... 70

پيشينه مربوط به پيشرفت تحصيلي............................................................................................ 73

فصل سوم:روش تحقيق

روش تحقيق........................................................................................................................... 77

جامعه آماري.......................................................................................................................... 78

نمونه آماري و روش نمونه گيري............................................................................................ 78

ابزار پژوهش و گرد آوري اطلاعات....................................................................................... 78

روش اجرا.............................................................................................................................. 79

فصل چهارم:تجزيه و تحليل

تجزيه و تحليل يافته ها............................................................................................................ 82

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري................................................................................................................ 90

محدوديت ها و پيشنهاد ها....................................................................................................... 91

منابع و مآخذ.......................................................................................................................... 93

ضمائم.................................................................................................................................... 97

 

قيمت محصول : 17000 تومان

دانلود

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: 1397/5/10 ساعت: ۱۹ توسط:behindanesh :